LLISTATS

LLISTA ORDENADA  11-.5-22

NÚMERO DE DESEMPAT: 1.013

LLISTAT AMB PUNTUACIÓ PROVISIONAL   21-04-22

LLISTAT AMB RECLAMACIONS RESOLTES I NÚMERO DE DESEMPAT  3-05-22

Si alguna reclamació no s'ha pogut tramitar o la família considera que no s'ha resolt la seva reclamació, pot presentar-ne una altra davant la Comissió de Garanties d'Admissió. Per fer-ho, JA NO HI HA tràmit electrònic, sinó que s'ha de presentar a la seu de la Comissió o al Servei Territorial.
 

ACLARIMENTS: GERMANS (1) vol dir Germans que demanen plaça pel mateix centre, ensenyament i curs: és a dir BESSONS 

 

Reclamacions a la llista amb la puntuació provisional
 
Període per presentar reclamacions: del 22 al 28 d'abril de 2022

Si no estàs d'acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació (No és per adjuntar documentació no aportada durant el període de preinscripció) En la consulta individual trobaràs l'enllaç per presentar-la.

Si no pots accedir a la consulta individual o no trobes la sol·licitud a la llista amb la puntuació provisional pots adreçar-te al centre o a l'oficina municipal d'escolarització per demanar informació. També pots presentar una reclamació mitjançant els següents accessos, en funció del tipus de sol·licitud de preinscripció utilitzada:
 

 

PREINSCRIPCIONS

INFORMACIÓhttps://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/butlletins/infoescola/butlleti-29/index.html

CONSULTA IDALUhttps://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

IDCAT MÒBIL: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

VÍDEO EXPLICATIU   https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/sollicitud/

 OFERTA INICIAL  Podeu fer cerca amb codi de centre 08020905     http://mapaescolar.gencat.cat/