Actualment l’escola Angeleta Ferrer té una plantilla de 21.5 mestres. L'etapa d'Educació Infantil ja compta amb dues línies a cada nivell. A Educació Primària hi ha dues línies a segon i quart.L'Educació Infantil s'organitza en tres cursos:

 

                         P3 A (Abelles)               P3 B(Cargols)

                         P4 A (Conills)                P4 B (Esquirols)

                         P5 A (Granotes)            P5 B (Salamandres)

 


L'Educació Primària s'organitza en tres cicles, amb una durada de dos cursos cada un:

          Cicle Inicial

                         1r (Dofins)

                         2n A (Tortugues)           2n B (Camaleons)


          Cicle Mitjà

                         3r (Pops)

                         4t A(Taurons)               4t B (Peixos Espasa)


          Cicle Superior

                         5è (Serps)

                         6è (Àguiles)

 

L'EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu del centre està format per la directora, el cap d'estudis i la secretària. 

DIRECTORA

MARINA RIERA: Mestra de l'escola Angeleta Ferrer des de 2012. És definitiva al centre. Especialista en Educació Primària. Està a la funció directiva del centre des de la seva arribada. Anteriorment, havia estat directora, cap d'estudis i secretària de l'escola La Llàntia.

CAP D'ESTUDIS

JUANJO DURAN: Mestre de l'escola des de 2014. És definitiu al centre des d'aquest curs, ocupant una plaça amb perfil TAC (Tecnologia de l'Aprenentatge i el Coneixement). Postgrau en Direcció  estratègica de centres docents per a la innovació i l'èxit educatiu.  Forma part de l'equip directiu des del curs 2017-2018. 

SECRETÀRIA

SÒNIA LÓPEZ: Mestra de l'escola des del curs 2016. Actualment és interina al centre. Ha estat coordinadora TAC del centre els últims 2 cursos. Especialista en Educació Primària. Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals. Forma part de l'equip directiu des d'aquest curs.

 

L'EQUIP DOCENT CURS 19-20


L’escola, a més dels i les tutores de cada classe, compta amb  especialistes d’Educació Especial, Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical.

La normativa actual estableix que els centres han de fixar les mesures necessàries per tal que tots els alumnes rebin l’atenció necessària d’acord amb les seves característiques. Per aquest motiu, a més d’una atenció individualitzada dins l’aula, amb adaptacions dels continguts o metodologies, els centres disposen d’altres recursos per atendre la diversitat, com són la intervenció de dos mestres a l’aula, el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

 P3 A Abelles

 HELENA SANDOVAL

 P3 B Cargols

 CARME PORRAS

 P4 A Conills

 NÚRIA RIERA

 P4 B Esquirols

 ROSA LUCEÑO

 P5 A Salamandres

 ALÍCIA GALEANO

 P5 B Granotes  AGNÈS PÉREZ
 Reforç Educació Infantil

 MARTA ARMENGOL - RAQUEL GUARDA

 Anglès Educació Infantil

 MARIA FIGUERAS

 1r Dofins

 CARME CIVIT

 2n A Tortugues

 PATRÍCIA SANTANDER

 2n B Camaleons

 NATALIA OLIVÁN

 3r Pops

 CARME COLOMER

 4t A Taurons

 MARIA FERNÁNDEZ

 4t B Peixos Espasa

 LAIA RIBAS

 5è Serps

 ANNA MASFERRER

 6è Àguiles

 XAVI BALAGUER

 Educació Especial

 JENNI GUIRAO

 Llengua Anglesa

 ANNA MASFERRER

 MARIA FERNÁNDEZ

 NATALIA OLIVÁN

 Educació física

 Psicomotricitat (EI)

 XAVI BALAGUER - CARME CIVIT - LAIA RIBAS - LÍDIA MULÀ
 Educació Musical

 LÍDIA MULÀ


Tanmateix, el centre compta amb el personal d’administració i serveis, que col·laboren en el seu bon funcionament :

 

Tècnica Educació Infantil: Eva Martínez Tárraga

Auxiliar administrativa: Mònica Marés

Conserge: Jordi Subirats

Vetlladora: Marta Garcia

Psicopedagog de l’EAP: Roger Llop

Treballadora Social de l’EAP: Montserrat Fontbona