Actualment l’escola té una plantilla de 14.5 mestres

L'educació infantil s'organitza en tres cursos:

  • P3 (Cargols)
  • P4 (Conills)
  • P5 (Granotes)


L'educació primària s'organitza en tres cicles, amb una durada de dos cursos cada un:

Cicle Inicial:

  • 1er (Dofins)
  • 2on (Tortugues)


Cicle Mitjà:

  • 3er (Meduses)
  • 4art (Taurons)


Cicle Superior:

  • 5è (Serps)
  • 6è (Àguiles)


L’escola, a part dels tutors de cada classe, compta amb els especialistes d’Educació Especial, Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical.

La normativa actual estableix que els centres han de fixar les mesures necessàries per tal que tots els alumnes rebin l’atenció necessària d’acord amb les seves característiques. Per aquest motiu, a més d’una atenció individualitzada dins l’aula, amb adaptacions dels continguts o metodologies, els centres disposen d’altres recursos per atendre la diversitat, com són la intervenció de dos mestres a l’aula, el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

L'EQUIP DOCENT ACTUAL

 P3 Cargols  Sra. Aida Fernández
 P4 Conills  Sra. Helena Sandoval
 P5 Granotes

 Sra. Paula Alcaraz

 Reforç Educació Infantil

 Sra. Marta Armengol 

 Sra. Esther Xandri 

 1r Dofins

 Sra. Marta Sala

 2n Tortugues  Sra. Sònia López
 3r Meduses  Sra. Anna Isabel Sánchez
 4t Taurons

  Sr. Xavier Vinagre

 5è Serps

 Sr. Juanjo Duran

 6è Àguiles  Sra. Anna Masferrer
 Educació Especial  Sra. Rosa M Ruiz
 Llengua Anglesa

 Sra. Anna Masferrer

  Sr. Xavier Vinagre

 Educació Física/Psicomotricitat (EI)  Sr. Joan Lleonart
 Educació Musical  Sra. Anna Mata
 Directora  Sra. Marina Riera
 Cap d’Estudis  Sra. Carme Colomer
 Secretària  Sra. Anna Blanch


Tanmateix, el centre compte amb el personal d’administració i serveis, que col.laboren en el seu bon funcionament :

Auxiliar administrativa: Sra. Mònica Marés
Conserge: Sr. Jordi Subirats
Vetlladora: Sra. Mariona Gómez
Psicopedagoga de l’EAP: Sra. Ana Carrasco
Treballadora Social de l’EAP: Sra. Esperança Fernández.