Actualment l’escola té una plantilla de 18 mestres

L'educació infantil s'organitza en tres cursos:

 • P3 A (Abelles)
 • P3 B(Cargols)
 • P4 A (Conills)
 • P4 B (Esquirols)
 • P5 (Granotes)


L'educació primària s'organitza en tres cicles, amb una durada de dos cursos cada un:

Cicle Inicial:

 • 1r (Dofins)
 • 2n (Tortugues)


Cicle Mitjà:

 • 3r (Meduses)
 • 3r (Pops)
 • 4t (Taurons)


Cicle Superior:

 • 5è (Serps)
 • 6è (Àguiles)


L’escola, a part dels tutors de cada classe, compta amb els especialistes d’Educació Especial, Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical.

La normativa actual estableix que els centres han de fixar les mesures necessàries per tal que tots els alumnes rebin l’atenció necessària d’acord amb les seves característiques. Per aquest motiu, a més d’una atenció individualitzada dins l’aula, amb adaptacions dels continguts o metodologies, els centres disposen d’altres recursos per atendre la diversitat, com són la intervenció de dos mestres a l’aula, el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

L'EQUIP DOCENT ACTUAL

 P3 A Abelles

 Núria Riera

 P3 Cargols

 Laura González

 P4 Conills

 Montse San Millan

 P4 Esquirols

 Helena Sandoval

 P5 Granotes

 Alicia Galeano 

 Reforç Educació Infantil

 Marta Armengol-Rosa Luceño

 1r Dofins

 Natàlia Oliván

 2n Tortugues

 Sònia López

 3r Meduses  Laia Ribas
 3r Pops  Maria Fernández
 4t Taurons

 Carme Colomer

 5è Serps

 Xavier Balaguer

 6è Àguiles  Anna Masferrer
 Educació Especial  Jennifer Guirao 
 Llengua Anglesa

 Anna Masferrer

 Maria Fernández

 Natàlia Oliván

 Educació Física/Psicomotricitat (EI)  Xavier Balaguer-Lídia Mulà-Laia Ribas-Juanjo Duran
 Educació Musical  Lídia Mulà
 Directora  Marina Riera
 Cap d’Estudis  Juanjo Duran
 Secretària  Anna Blanch


Tanmateix, el centre compta amb el personal d’administració i serveis, que col·laboren en el seu bon funcionament :

 

Tècnica Educació Infantil: Eva Martínez Tárraga

Auxiliar administrativa: Mònica Marés

Conserge: Jordi Subirats

Vetlladora: Marta Garcia

Psicopedagoga de l’EAP: Roger Llop

Treballadora Social de l’EAP: Esperança Fernández