Enguany l’escola Angeleta Ferrer té una plantilla de 27 mestres. L'Educació Infantil s'organitza en tres cursos:

 

                         P3 A (Abelles)               P3 B(Cargols)

                         P4 A (Conills)                P4 B (Esquirols)

                         P5 A (Granotes)            P5 B (Salamandres)           P5C(Tritons) 

 


L'Educació Primària s'organitza en tres cicles, amb una durada de dos cursos cada un:

          Cicle Inicial

                         1r A (Dofins)                1r B (Balenes)                  1r C  (Foques)

                         2n A (Tortugues)           


          Cicle Mitjà

                         3r A (Pops)                           3r B ( Meduses)

                         4t A(Peixos Espasa)               4t B (Taurons)


          Cicle Superior

                         5è A ( Serps)                      5è B (Cocodrils)            5è C (Sargantanes)

                         6è A (Falcons)                     6è B (Àguiles)

 

L'EQUIP DIRECTIU

L'equip directiu del centre està format per la directora, el cap d'estudis i la secretària. 

DIRECTORA

MARINA RIERA: Mestra de l'escola Angeleta Ferrer des de 2012. És definitiva al centre. Especialista en Educació Primària. Està a la funció directiva del centre des de la seva arribada. Anteriorment, havia estat directora, cap d'estudis i secretària de l'escola La Llàntia.

CAP D'ESTUDIS

JUANJO DURAN: Mestre de l'escola des de 2014. És definitiu al centre des d'aquest curs, ocupant una plaça amb perfil TAC (Tecnologia de l'Aprenentatge i el Coneixement). Postgrau en Direcció  estratègica de centres docents per a la innovació i l'èxit educatiu.  Forma part de l'equip directiu des del curs 2017-2018. 

SECRETÀRIA

SÒNIA LÓPEZ: Mestra de l'escola des del curs 2016. Actualment és interina al centre. Ha estat coordinadora TAC del centre els últims 2 cursos. Especialista en Educació Primària. Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals. Forma part de l'equip directiu des d'aquest curs.

 

L'EQUIP DOCENT CURS 20-21


L’escola, a més dels i les tutores de cada classe, compta amb  especialistes d’Educació Especial, Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical.

La normativa actual estableix que els centres han de fixar les mesures necessàries per tal que tots els alumnes rebin l’atenció necessària d’acord amb les seves característiques. Per aquest motiu, a més d’una atenció individualitzada dins l’aula, amb adaptacions dels continguts o metodologies, els centres disposen d’altres recursos per atendre la diversitat, com són la intervenció de dos mestres a l’aula, el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

 P3 A Abelles

 Alícia Galeano

 P3 B Cargols

 Carla Vives

 P4 A Conills

 Helena Sandoval

 P4 B Esquirols

 Carme Porras

 P5 A Salamandres

 Adriana Bezunces

 P5 B Granotes  Patrícia Villadangos
 P5 C Tritons  Aida Fàbrega / Marta Armengol
 Reforç Educació Infantil

 Raquel Vidal - Silvia Martín

 1r A Dofins

 Patricia Santander

 1r B Balenes

 Elisabeth Montes

 1r C Foques

 Anna Barbena

 2n  Tortugues

 Carme Civit

 3r A Meduses

 Laia Ribas

 3r B Pops

 María Fernández

 4t A Peixos Espasa

 Raquel Miranda

 4t B Taurons

 Carme Colomer 

 5è A Serps

 Lídia Mulà

 5è B Cocodrils

 Laura Burca

 5è C Sargantanes  Esther Saavedra
 6è A Falcons

 Roser Callejas

 6è B Àguiles

 Xavier Balaguer

 Educació Especial

 Sergio Montilla  -  Laura Daza

 Llengua Anglesa

 Roser Callejas

 Laura Burca

 Judit Torruella

 Maria Fernández

 Patricia Santander

 

 Educació física

 

 Xavi Balaguer- Carme Civit - Laia Ribas - Anna Barbena
 Educació Musical

 Lídia Mulà - Miquel Prat


Tanmateix, el centre compta amb el personal d’administració i serveis, que col·laboren en el seu bon funcionament :

Tècnica Educació Infantil: Eva Martínez Tárraga

Auxiliar administrativa: Mònica Marés

Conserge: Jordi Subirats

Vetlladora: Marta Garcia

Psicopedagog de l’EAP: 

Treballadora Social de l’EAP: Montserrat Fontbona