Menjador

L'AMPA gestiona el servei de menjador amb la col·laboració de l'escola. veure secció Menjador

 

Acollida

Les classes comencen al matí a les 9:00h. i a la tarda a les 15:00h., però l'escola obre les portes al matí a les 8:45h. i a la tarda a les 14:45h.

Les famílies que estiguin al dia de la quota de l`AMPA hi ho desitjin poden deixar els seus fills al llarg d'aquesta franja horària sense cap cost addicional. D'aquest servei se'n fa càrrec l'AMPA.

A la tarda, de 16:30h. a 18h. també hi ha servei d'acollida on es faràn diverses activitats (jocs, esports, contes, manualitats...), però en aquest cas no és gratuït. Pot ser fixe o esporàdic i el seu preu és de 4€ diari (per a socis AMPA) i de 6€ diaris (No socis AMPA). Els tiquets es compren a consergeria.

 

Permanències

L'AMPA ofereix el servei de PERMANÈNCIES/MANUALITATS amb les nostres monitores (Ramoni & Co), al propi centre; és una activitat en la que els nens aprofiten per berenar i seguidament realitzen diferents activitats: manualitats, jocs dirigits...; pels més grans que es quedin aquesta estona se'ls cedeix un espai per si volen fer els deures escolars.

 

Casals i casalets

L'AMPA organitza casals amb activitats d'oci i lleure coincidint amb les vacances de l'escola. Cada curs, la comissió de casals us proposa:

Casal de setembre: La primera setmana de setembre, abans de l'inici del curs.
Casal de Nadal: Coincidint amb les vacances de Nadal.
Casalet de juny: Les tardes del mes de juny, quan es fa jornada intensiva.
Casal d'estiu: Des de l'acabament del curs fins a l'inici de les santes.

La comissió us enviarà informació dels casals abans de cada un d'ells per tal que pugueu fer les inscripcions amb temps.

 

Festes de l'escola

L'AMPA col·labora en les festes de l'escola en la localització de les castanyeres i del material per a fer panellets, la recerca de la Carnestoltina, fent coques sempre que calgui... sempre amb molta il·lusió i ganes de fer coses per als nens i nenes.

 

Portes obertes

Cada any, l'AMPA col·labora amb l'escola el dia de les portes obertes, previ al període de preinscripció del nou curs escolar.

La jornada de portes obertes s'organitza per a que els futurs alumnes i els seus pares coneguin les instal·lacions i el sistema de funcionament de l'escola.


Els professors i l'AMPA fan de guia per l'escola i donen tota la informació que els visitants sol·liciten.

L'Ajuntament de Mataró edita un fulletó on hi ha la relació de les dates i horaris de les jornades de portes obertes.

L'Ajuntament també edita la "Guia de l'Ensenyament Públic i Concertat", que ofereix informació sobre tots els centres d'ensenyament de la ciutat i l'envia als domicilis on hi ha infants que s'hagin d'iniciar a l'escola bressol, començar P-3 o començar l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Per a més informació consulteu el web de l'Institut Municipal d'Educació.

 

Projecte de reutilització de llibres

Des del curs 2006/07, l'escola participa en el Programa Cooperatiu de Reutilització dels Llibres de Text i Material Didàctic.

Les famílies amb nens i nenes de primària (cursos de 1r a 6è), paguen una quota de "lloguer" i tenen accés als llibres i material reutilitzable, que es comprometen a tornar a final del curs. Els llibres i el material escolar s'han de conservar en bon estat perquè el curs vinent l'aprofitaran nous estudiants.

Es tracta d'un projecte que involucra tots els membres de la comunitat educativa del centre, és a dir: els mestres, les famílies i l'alumnat. Si bé inicialment es basa en els avantatges econòmics (les famílies s'estalvien importants despeses en concepte de llibres i material escolar), també resulta interessant perquè reforça el treball de l'educació en valors: valors educatius i formatius (el respecte pel material comú; el compartir...), valors ecològics (d'aprofitament, reciclatge i recuperació, de sosteniment ecològic...)

Objectius del programa de reutilització

Consideracions Generals

 • Els llibres de text habitualment estaran a l'escola. Podran endur-se'ls a casa quan l'activitat ho requereixi
 • Per a una bona conservació dels llibres de text es folraran i, un cop a l'any, una comissió formada per mares i pares de l'aula, membres de la Junta de l'AMPA i del professorat en revisaran el seu estat.
 • Si algun llibre es perd o es deteriora, caldrà que la família responsable n'aboni l'import íntegre o el reposi.
 • L'ús pedagògic dels llibres comunitaris per part de l'alumnat el decidirà cada mestre/a, segons les necessitats de la matèria.


Funcions dels mestres

 • Vetllar pel bon ús dels llibres durant el curs escolar.
 • En els llibres de text no s'hi pot escriure ni subratllar.
 • Les activitats cal fer-les en un full apart.
 • Utilitzar el llibre de text com a eina de treball i consulta.
 • En l'interior de la portada es posarà una etiqueta amb el nom de l'alumne i el curs escolar en què ha utilitzat aquell llibre del servei de préstec i aquest alumne/a en serà responsable tot el curs.
 • En cas d'una manifesta deixadesa en el manteniment del material assignat, o la seva pèrdua per negligència, procurar primer la seva substitució i estudiar mesures que ajudin a mmillorar el comportament i l'actitud de l'alumne/a. Comunicar-ho a la comissió.
 • A final de curs, cada tutor recollirà i deixarà els llibres degudament endreçats a l'aula per tal que el curs següent els alumnes i mestres en puguin disposar.


Drets i deures de les famílies usuàries del programa


Drets

 • A utilitzar els llibres de text i material didàctic reutilitzable durant el curs escolar
 • A participar de forma automàticament prorrogable fins a final de l'escolarització de Primària del nostre fill/a en aquest centre, sempre que es mantingui l'abonament de les quotes en els terminis i les quantitats fixades anualment pel Consell Escolar del Centre
 • A deixar de participar en el programa, avisant a Secretaria abans de finalitzar el termini de pagament de les quotes

Deures

 • De folrar els llibres i materials reutilitzables, de no personalitzar els llibres i esborrar-los, si cal
 • De cedir a final de curs els llibres de text i material reutilitzable
 • D'ajudar als nostres fills/es a conservar en bon estat d'ús i abonar l'import íntegre o reposar el llibre si el perden o deterioren
 • De realitzar els següents pagaments:

  · import complet dels llibres i material didàctic no reutilitzables
  · quota de material escolar fungible d'ús socialitzat
  · quota de "lloguer" dels llibres i material reutilitzable
  · quota de l'AMPA