El centre disposa de serveis de menjador que oferta a més d’uns bons menús, treball d’hàbits alimentaris i activitats lúdiques i pedagògiques.

El menjador és una activitat gestionada per l’AMPA.

Els menús són elaborats per un cuiner professional de l’empresa M-penta, a la cuina de l'escola. 

L’horari del servei és de 12.30 a 15 hores.

Els menús estan exposats a la cartellera de l’escola. Quan un alumne es queda fix al menjador rebrà un calendari amb els menús de tot el curs.

Les famílies dels nens i nenes de P3 i P4 fixes al menjador reben durant el primer trimestre un informe diari perquè puguin fer el seguiment del seu fill/a. A partir del segon trimestre, l’informe serà trimestral.

De P5 a sisè l’informe serà trimestral.

Els alumnes d’Educació Infantil tindran una bata per a ús exclusiu del menjador.

El sistema de cobrament del servei de menjador és el següent: tant si es queda fixe com esporàdicament, cada alumne té un carnet amb codi de barres on acumula els tiquets  (es compren per Internet mitjançant el sistema Ampanet). Al matí, es passa el carnet pel lector de barres situat a consergeria, i queda enregistrat en el llistat del menjador.

Recordeu que si un/a nen/a ha de fer dieta especial per problemes de salut seria bo que a principi de curs facilitéssiu un informe mèdic a la coordinadora del menjador.

Cada matí, fins les 9.15 hores, podeu contactar amb la coordinadora del servei per comentar, si s’escau, les possibles incidències.

 MENÚS FEBRER ANGELETA FERRER