El centre disposa de serveis de menjador que oferta a més d’uns bons menús, treball d’hàbits alimentaris i activitats lúdiques i pedagògiques.

El menjador és una activitat gestionada per l’AMPA. Els menús són elaborats per un cuiner professional de l’empresa M-penta, a la cuina de l'escola. 

L’horari del servei és de 12.30 a 15 hores a primària i 12.40 a 15.10 a infantil.

L'alumnat d’Educació Infantil tindran una bata per a ús exclusiu del menjador.

El sistema de cobrament del servei de menjador es farà mitjançant la web d'M-penta que és l'empresa que gestiona el servei de menjador i acollida matinal i de tarda.

www.mpenta.net

Accediu a l'àrea de famílies

Doneu-vos d'alta del servei

Rebreu un correu amb la contrasenya

Un cop ho tingueu podreu apuntar els dies de menjador que necessiteu.

Recordeu que si un/a nen/a ha de fer dieta especial per problemes de salut seria bo que a principi de curs facilitéssiu un informe mèdic a la coordinadora del menjador. A la mateixa web de menjador ho podreu indicar.