L’Escola Angeleta Ferrer és d’ una línia preparada per acollir 225 alumnes, situada al barri Centre de Mataró (ciutat de costa de 124000 habitants, situada a 35 Km de Barcelona, a la comarca del Maresme)

És una escola petita de clima molt familiar que té com a objectiu principal educar i formar els seus alumnes com a persones assertives, participatives i amb un bon nivell cultural, integrades en la comunitat en que viuen i per tant que siguin capaces d’adaptar-se, transformar i donar resposta a les necessitats que la societat ens demana a cada moment.

El clima familiar i obert de l’escola permet una participació activa de pares i mares, alumnes, mestres, conserge, administrativa, personal de neteja, monitoratge complementari, el comerç de l’entorn; en definitiva de tota la Comunitat Educativa.