Benvolgudes famílies, Avui a les 11 hores representants de l'AMPA i de la direcció de l'escola ens hem reunit a l'Ajuntament amb l'Alcalde de Mataró el Sr. Joan Mora i amb el regidor d'ensenyament el Sr. Pere Galbany, a petició del consistori, per tal de parlar de les novetats relatives a la construcció del nou edifici de l'Angeleta Ferrer als terrenys situats entre el carrer Churruca i el carrer Lepant. Ens han comunicat de manera oficial que la construcció de la nostra escola ha passat a ser una prioritat en el llistat d'escoles pendents de construir a Catalunya per part del Departament d'Ensenyament , tal i com consta a l'informe de prioritats al qual l'Ajuntament ha tingut accés. La Generalitat ja ha encarregat el projecte executiu de construcció de l'escola que ha d'estar enllestit durant el 1r semestre del 2014 i en el qual la nostra AMPA hi participarà. En principi es treballarà sobre la base de la construcció d'una escola de dues línies d'infantil i primària, tot i que això queda subjecte a la decisió final del Departament d'Ensenyament. La voluntat del consistori i de la Generalitat és que les obres de l'escola comencin cap a finals del 2014. D'altra banda també ens han notificat que PUMSA ja ha adjudicat l'enderroc de les naus situades als terrenys on hi ha d'anar l'escola i que aquest enderroc s'hauria de fer efectiu durant el mes de desembre d'aquest any. També ens consta que les entitats que actualment ocupen aquests terrenys els han de desallotjar abans de l'1 de desembre d'enguany. Ha quedat molt clar que la construcció del nou edifici de l'Angeleta Ferrer és una realitat que ja no té marxa enrere. Cordialment, AMPA Angeleta Ferrer