LLISTA ORDENADA DEFINITIVA  7.5.21

NÚMERO DE DESEMPAT       69.448

LLISTES BAREM AMB NÚMERO DE DESEMPAT  30.4.21  LLISTA

LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL  19.4.21   LLISTA

INFORMACIÓ: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/inici/

CONSULTA IDALU: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne

IDCAT MÒBIL: https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

OFERTA DE PLACES CURS 2021-2022  http://mapaescolar.gencat.cat